Zarząd Lęborskiego Klubu Sportowego „Pogoń” informuje, że na swoim posiedzeniu w dniu 13.10.2023 r. podjął Uchwałę o zwołaniu na dzień 12 grudnia 2023 r. (wtorek) Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Lęborskiego Klubu Sportowego „Pogoń”.
Miejscem obrad będzie Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, o godzinie 17:00 w pierwszym terminie i o godzinie 17:15 w drugim terminie.