andrzjczak_dezynfekcja_2020.jpgPodwyższony reżim sanitarny to codzienność na stadionie przy Kusocińskiego. To poważna sprawa, a nasz Klub do wytycznych gospodarza obiektu (CSiR) podchodzi w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności za sportowców, trenerów i pracowników stadionu. Każdy wchodzący na obiekt zawodnik kierowany jest do stanowiska dezynfekcji rąk. Na zdjęciu zawodnik Wiktor Andrzejczak podczas dezynfekcji. Grupy treningowe na obiekt wchodzą wg. minutowego harmonogramu, zawodnicy nie mogą korzystać z szatni, a na stadion przychodzą oczywiście w obowiązkowych maseczkach.

Od dzisiaj, 30 maja obowiązują nowe przepisy związane ze sportem w czasie pandemii COVID-19. Najważniejsze zmiany to zniesienie limitu zawodników na boisku i możliwość korzystania z szatni. Oznacza to, że można już organizować np. sparingi pomiędzy drużynami i inne wydarzenia na świeżym powietrzu do 150 uczestników. Niestety wszystkie te wydarzenia muszą odbywać się bez udziału publiczności.
Nowe regulacje pozwalają od 30 maja na organizację zajęć i wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego, w których będzie uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności. Tym samym przestają obowiązywać limity dotychczas ograniczające liczbę zawodników trenujących na boiskach pełnowymiarowych czy "Orlikach". Jednocześnie nowe regulacje oznaczają, że bez przeszkód można organizować mecze kontrolne pomiędzy dwiema drużynami.

We wszystkich przypadkach podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
- weryfikuje liczbę osób uczestniczących zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego;
- dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne;
- zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
- dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
- zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub winny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Ponadto osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie w większości z dniem 30 maja 2020 r. i od tej daty będzie możliwa organizacja wydarzeń/zajęć/współzawodnictwa na nowych zasadach.

andrzjczak_dezynfekcja_2020.jpg