Zmiany w regulaminie 4 ligi na sezon 2020/2021
Wpisał: Janusz   
21.07.2020.
pomzpn_nowe_logo.jpgTo będzie sezon inny niż poprzednie. Z powodu pandemii COVID-19 Pomorski Związek Piłki Nożnej wprowadził poważne zmiany do regulaminu rozgrywek. Najważniejszą z nich to podział drużyn po rozegraniu rundy zasadniczej na grupę mistrzowską i spadkową. Spowodowane jest to dużą liczbą drużyn (21) rywalizujących w tym sezonie w 4 lidze i niepewnością co do możliwości rozegrania wszystkich kolejek. Ustalono także, że w przypadku nie rozegrania 50% kolejek sezon będzie anulowany, doprecyzowano zasady klasyfikacji drużyn w każdym etapie rozgrywek eliminując tym samym możliwości interpretacyjne jakich byliśmy świadkami np. w sprawie awansu do II ligi drużyn Motoru Lublin i Hutnika Kraków.
W sezonie 2020/2021 z ligi spadają drużyny z miejsc 18-21 zwiększone o liczbę drużyn z województwa pomorskiego spadających z III ligi.

Najważniejsze zmiany w regulaminie rozgrywek IV ligi – sezon 2020/2021:

1. Rozgrywki IV ligi zostaną rozegrane w dwóch rundach: zasadniczej i finałowej. W rundzie zasadniczej każdy Klub rozgrywa z pozostałymi Klubami jeden mecz zgodnie z terminarzem rozgrywek. Po rozegraniu rundy zasadniczej Kluby zostaną podzielone na dwie grupy. W grupie mistrzowskiej zagrają kluby z miejsc 1-10, w grupie spadkowej z miejsc poniżej 10. Każdy Klub w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi Klubami w swojej grupie jeden mecz zgodnie z terminarzem rozgrywek. Terminarz powstanie w drodze losowania w oparciu o tabelę Bergera. W tabeli końcowej sezonu zostanie uwzględniona łączna liczba punktów oraz bilans bramkowy zdobyty w rundzie zasadniczej oraz w rundzie finałowej.

2. W rozgrywkach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kolejność zespołów w tabeli na koniec rozgrywek i rundy określa się według liczby zdobytych. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami
- przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn
- przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn
- przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek
- przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu
- przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek
- przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu rozgrywek.

3. W sytuacji, gdy decyzja właściwych władz administracyjnych skutkować będzie brakiem możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium Polski lub części jej terytorium, rozgrywki mogą zostać zakończone pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych meczów, na podstawie decyzji Zarządu Pomorskiego ZPN. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym kolejność zespołów w tabeli, w przypadku uzyskania równiej liczby punktów, ustala się według:
- korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
- przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
- przy dalszej równości, mniejsza liczba straconych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
- korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn w rundzie finałowej,
- przy dalszej równości zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn w rundzie finałowej,
- przy dalszej równości większa liczba zwycięskich meczów we wszystkich spotkaniach w danym sezonie,
- przy dalszej równości większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe we wszystkich spotkaniach w danym sezonie,
- przy dalszej równości wyższa lokata w klasyfikacji fair play.

4. W sytuacji, gdy po rozegraniu rundy jesiennej, dwa lub więcej zespołów uzyska równą liczbę punktów o awansie do wyższej klasy rozgrywkowej lub uzyskaniu prawa do rozgrywania baraży lub uzyskaniu prawa do gry w rundzie finałowej w grupie mistrzowskiej ustala się według:
- korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
- przy dalszej równości, liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
- przy dalszej równości, liczba straconych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
- korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn w rundzie finałowej,
- przy dalszej równości zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn w rundzie finałowej,
- przy dalszej równości większa liczba zwycięskich meczów we wszystkich spotkaniach w danym sezonie,
- przy dalszej równości większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe we wszystkich spotkaniach w danym sezonie,
- przy dalszej równości wyższa lokata w klasyfikacji fair play.

5. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek, jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych, uznaje się za nierozegrane bez przyznawania punktów.

6. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.

7. Drużyny, które zajmą miejsca 18, 19, 20, 21 w rozgrywkach IV ligi w sezonie rozgrywkowym 2020/2021, spadają automatycznie do właściwej terytorialnie klasy Okręgowej. Liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o liczbę drużyn z województwa pomorskiego spadających z III ligi. Awans do III ligi uzyska drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach.